Context

Context of Singgŭl raidŏ : Dan shen qi shi = A single rider, paegŭp, Wŏnŏ Pŭrŏdŏsŭ K'oria (chu) ; chegong, Wŏnŏ Pŭrŏdŏsŭ P'ikch'yŏsŭ ; chejak, (chu) P'ŏp'ekt'ŭ Sŭt'om P'illŭm ; kamdok, kakpon, Yi Chu-yŏng
Processing Feedback ...